הבית ליזמות ישראלית

פילוסופיה בגרוש על הקיים, רעיונות ותובנות על דרכים ליצירת כסף, ותוכן עם השתדלות לערך מוסף